FOR4EST z.s.

Co děláme

Hlavním posláním organizace FOR4EST z.s. (čti For Forest) je ochrana přírody, upozorňování na znečištění životního prostředí a aktivity spojené s řešením této problematiky do budoucna. V první řadě cílíme na mladou generaci formou diskusí, projektů a zapojení do aktivního čištění lesů od odpadků a skládek. Vybrali jsme si záměrně les, který je ideální, demonstrativní ukázkou kontrastu přírody znečištěné odpadky. Seznamujeme také s důležitostí třídění a recyklace, takže sběr je přímo v lese tříděn podle druhu materiálu na plasty, sklo a kov. Následně jsou recyklovatelné odpadky umístěny do kontejnerů na tříděný odpad. Zbývající odpadky putují do sběrných dvorů.

Spolupráce probíhá se školami, školkami, letními a příměstskými tábory, lesními, ochranářskými nebo jinými sdruženími. V rámci těchto aktivit je posilována ekologická výchova, osvěta a obecné zvyšování povědomí o ochraně životního prostředí.

Další úlohou spolku jsou společenské aktivity v oblasti ekologie, komunikace s občany, státní správou, podnikateli a firmami. Zároveň také zveřejňováním článků online na blogu, Facebooku a dále prostřednictvím tištěných materiálů a publikací.

stanovy spolku přihláška
For forest

Oblasti zájmu

Naše aktivity se prolínají těmito oblastmi.

Ochrana prostředí

Chráníme náš životní prostor. Snažíme se o větší osvětu v oblasti informací o ochraně životního prostředí.

Udržitelný rozvoj

Apelujeme na nutnost udržitelnosti přírody a zlepšování jejího současného stavu. To je pro nás hlavní priorita.

Příroda a my

Zlepšujeme vztah nové generace k ekologii, životnímu prostředí a vnímání přírody jako součásti života.

Recyklace odpadu

Informujeme o možnostech recyklace, třídění odpadů a o nutnosti snižování spotřeby jednorázových plastů.

Proaktivní přístup

Propagujeme občansky aktivní a pozitivní formu informovanosti veřejnosti pomocí všech dostupných médií.

Ekologické myšlení

Podporujeme environmentální výchovu dětí a mládeže ve školkách, školách a zájmových sdruženích.

Proč to děláme

Nelíbí se nám, že v posledních letech výrazně přibývá odpadků v přírodě. Faktor neřízeného zvyšování spotřeby zboží, zejména plastů, se negativně promítá do znečistění životního prostředí nejen v ČR.

Z toho důvodu jsme založili spolek FOR4EST z.s. Čištění lesa a přírody je v současné situaci nutné, zároveň ale víme, že jde o důsledek většího globálního problému. Snažíme se proto také vyvíjet tlak občanskými aktivitami na legislativu s cílem řešit i příčiny znečištění.

Výsledkem naší snahy by měla být čistá příroda a zdravé lesy, které předáme další generaci. Zároveň usilujeme i o zlepšení povědomí dětí a mladých lidí o ekologii, přírodě a planetě obecně, aby mohli v udržitelnosti životního prostředí pokračovat dál. Plánujeme také školit dobrovolníky v práci s dětmi a organizování čištění přírody.


Pokud se Vám naše postoje líbí.
Přidejte se Podpořte nás

NAŠE AKTIVITY


VYTIPOVÁVÁME znečištěná místa a lokality
ČISTÍME lesy a přírodu od odpadků a skládek
SPOLUPRACUJEME se školami a školkami
OBNOVUJEME vztah k přírodě a prostředí
VZDĚLÁVÁME v oblasti recyklace a udržitelnosti
HLEDÁME dobrovolníky a koordinátory akcí
APLIKUJEME prevenci a osvětu přímo v lese
KOOPERUJEME s lesními a ochranářskými spolky
VYVÍJÍME aktivity na změny spotřebních procesů


Zajímají Vás naše další plány a cíle?
Klikněte zde

Podpořili nás

Děkujeme všem, kteří se rozhodli jakkoliv přispět na naše aktivity.

dm
NuSpring
NuSpring
Tesco