Zdraví přírody i naše


Proč jsme se rozhodli chránit náš jedinečný ekosystém?

Veškerý život na Zemi vnímáme jako symbiózu. Ochrana přírody pro nás proto znamená, snažit se všemi dostupnými prostředky a možnostmi ochránit nejen krajinu jako takovou, ale přispívat k udržení rozmanitosti živočišných druhů, rostlin a v neposlední řadě myslet také na šetrné a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Z přírody nelze jen bezmyšlenkovitě a neomezeně čerpat, je třeba se o ni starat a zbytečně ji nezatěžovat. Aby věci mohly fungovat, musí být zachována rovnováha. To platí v čemkoli.


Ekologická stabilita, ochrana území zřizováním přírodních parků a chráněných ploch. Ochrana ohrožených živočichů i rostlin, vše je podstatné. Ale nejen živá, ale i neživá část přírody je třeba. Příroda pracuje společně, její živé i neživé složky spolu kooperují. Zkusme si s ní vzít příklad a pracujme na její ochraně společně.


Chránit přírodu jde mnoha činnostmi. Začněte s námi tím, že půjdeme společně do lesů sbírat a také třídit odpadky. Proč to dělat? Protože to děláme pro sebe a další generace, kterým bude les sloužit. I pro nás tvoří kyslík, zbavuje nás oxidu uhličitého a celý tenhle mechanismus by nefungoval, kdyby v lese nežila zvířata, byla zde znečištěná voda a půda. Kvalita toho, co dýcháme, pijeme, ale i jíme, ovlivňuje naše tělo a naše zdraví den po dni. Proto by mělo být cílem nás všech znečištění přírody jako celku předcházet a zároveň ho eliminovat. Bez proaktivního přístupu se však nepohneme z místa. Chránit přírodu jen z pohodlí domova nebo kanceláře dost dobře nejde. Ano, můžeme šířit ekologické myšlení a osvětu, ale práci je třeba dělat také v terénu.


Ochrana přírody je široké téma. Každý k němu může přispět a to nemalým dílem. Je nesmysl říkat, že jednotlivec nezmůže nic. Protože pokud každý začne u sebe, výsledky budou viditelné. Ve finále to nebude o jednom člověku, ale o stovkách, tisících nebo i statisících, kteří se přestali schovávat za jiné. Začít u sebe je nejen nutnost, ale také základ k dosažení velkých cílů.


Zajímáte se také o ochranu přírody?
Spojme se
ochrana přírody

Podpořili nás

Děkujeme všem, kteří se rozhodli jakkoliv přispět na naše aktivity.

dm
NuSpring
NuSpring
Tesco