Problémy ekosystému


Máme ještě šanci změnit stav věcí?

Ekologické problémy planety jsou v současné době obecně známé. Všichni o tom stále čteme. Znečištěné ovzduší, změny klimatu, problém CO2 a ozonové vrstvy, záplavy, sucha, kácení a kalamity lesů, znečištění vodních toků a oceánů, znehodnocení půdy. I přes to, že jsou potvrzené nejen nejrůznějšími výzkumy a často je vidíme, nebo dnes už i cítíme my sami, máme sklon k jejich podceňování. Je to zkrátka pohodlnější, než si připustit realitu. Samozřejmě ne všichni jsou takoví, a právě proto je třeba ostatním aktivně předávat informace a možnosti, na základě kterých se sami, nebo třeba i společně s námi rozhodnou změnit svůj přístup k ochraně životního prostředí a přírody.


Znečištění ovzduší má na nás obrovský vliv. Způsobuje řadu chorob, včetně poškození mozku. Podle statistik má nekvalitní ovzduší na svědomí více životů, než dopravní nehody. O počtu dopravních nehod se ale spíš dozvíte z nejrůznějších médií. Podle mnoha prognóz včetně té z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, se v následujících letech bude situace zhoršovat, pokud se nepodaří snížit emise skleníkových plynů na minimum. Následkem toho budou usychat lesy, značně si pohorší také zemědělství a situace se promítne i do migrace obyvatel. Opět tu máme staré známé – vše souvisí se vším.


Na stav lesů má samozřejmě toto vše vliv také. Sucho jim nesvědčí, stromy jsou oslabené a škůdci mají pré. Proto je třeba zaměřit se na jejich stav. Podle ekologů není odvrácení katastrofy obtížné. Lesům pomůže větší druhová rozmanitost, méně monokultur a holosečí a naopak ponechávání více stromů k zetlení a umožnění přirozeného procesu obnovy na větším území. Nic nemožného ani nesplnitelného to tedy není. Znečištěné ovzduší, špatný stav lesů, suchá krajina, vše má společného jmenovatele – nešetrné nakládání s přírodou. Řešením je snižování spotřeby fosilních paliv, systémová změna hospodaření v lesích, revitalizace řek a méně pesticidů.


Zajímá Vás tato problematika?
Ozvěte se
Ekologické problémy

Podpořili nás

Děkujeme všem, kteří se rozhodli jakkoliv přispět na naše aktivity.

dm
NuSpring
NuSpring
Tesco