Problémy ekosystému


Máme ještě šanci změnit stav věcí?

Čistota životního prostředí je klíčová k udržení životních podmínek na Zemi. Čistý vzduch, voda, půda i okolní příroda, vše je propojeno se vším. Proto se tolik zajímáme o ochranu našich lesů, které jsou stále více znečištěny odpadky. Největším problémem jsou samozřejmě plasty. Stejný problém se týká vodních zdrojů nebo půdy, ze které vyrůstají potraviny, které konzumujeme. Zdravé životní prostředí a lesy mohou jako jeden z faktorů vyvažovat problém s oxidem uhličitým, řešit zadržování vody v krajině, zlepšování biodiverzity a spoustu dalších pro planetu přínosných funkcí. Příroda funguje komplexně, proto je třeba řešit také čistotu životního prostředí komplexně.


Na kvalitě a čistotě životního prostředí závisí naše budoucnost. Je proto až s podivem, jak málo na něm lidem stále záleží. Nějak bylo a nějak bude - to je ten nejčastější mýtus, protože donekonečna planetu bez následků znečišťovat nelze. O čemž už se ostatně můžeme přesvědčit na mnoha místech naší země. Sice si o důležitosti a záchraně životního prostředí můžete přečíst spoustu článku a podívat se na mnoho dokumentů, jenže to nestačí. Je potřeba jednat aktivně a začíná to samozřejmě u osvěty a vzdělávání těch nejmladších. Vzhledem k minulosti ČR jsou však relevantní informace důležité pro všechny, nejen pro ty nejmladší. Přece jen v době, kdy zde vládl komunismus, byly prioritou úplně jiné věci a cíle, než životní prostředí. Do vod, vzduchu i přírody se dostávala spousta jedů a dopady v podstatě nikdo neřešil. Ale ani dnes není vyhráno, je třeba změnit zažité vzorce myšlení a mladou generaci ochranou životního prostředí zaujmout a přesvědčit o její nezbytnosti. Jedině tak v ní bude pokračovat a může v ní dosáhnout mnohem lepších výsledků než nyní my.


Přidejte se k nám, využijte našich programů, jejichž cílem je osvěta a také aktivní činnost spojená s ochranou životního prostředí. Přestaňte se spoléhat na ostatní, protože zodpovědnost nese každý z nás. Země je náš domov, dělejme vše, co je v našich silách, aby fungovala tak jak přirozeně má. Když spojíme naše síly a energii, vše půjde tím správným směrem mnohem rychleji a efektivněji.


Zajímá Vás tato problematika?
Ozvěte se
životní prostředí

Podpořili nás

Děkujeme všem, kteří se rozhodli jakkoliv přispět na naše aktivity.

dm
NuSpring
NuSpring
Tesco