Environmentální akce pro mládež


Přemýšlíte o uspořádání ekologické akce, ale nevíte, jak na to? Můžeme vám s tím pomoci. Pro školy nabízíme tři varianty akcí zaměřených na zlepšování stavu životního prostředí a sbližování se s přírodou. Školky mohou využít našich každoročních workshopů s lesní tématikou.PROGRAMY PRO ŠKOLY


1. MAPOVÁNÍ LOKALIT
Jedná se o aktivní vyhledávání přírodních lokalit znečištěných odpadky. Ačkoliv by se mohlo zdát, že je to lehké a ne tak přínosné jako samotný úklid odpadků, není to tak. Kdybychom totiž neznali znečištěné lokality, nemohli bychom je ani uklidit :). U těchto programů se nachodí více kilometrů než při úklidových akcích, navíc nějaký ten odpadek se cestou také sebere, takže vybavení doporučujeme mít s sebou. Můžeme je zaslat formou Balíčku pro čistý les. Lokality s větším znečištěním, např. černé lesní skládky, se přímo na místě zadávají do interaktivní mapy.

Školní monitoring odpadků v lese

Jak taková mapovací akce probíhá?
•   spojíme se emailem nebo telefonicky a zjistíme, odkud jste a co byste chtěli podniknout
•   vytipujeme lokalitu, kde by mohla akce proběhnout, řekneme si termín a kontakty
•   zašleme vám balíček s vybavením pro sběr odpadků v přírodě a manuálem úklidu
•   v určený den se vyráží do akce a hledají se znečištěná přírodní místa
•   lokality s větším znečištěním (skládky, pneumatiky apod.) se rovnou zadávají do mapy
•   drobné odpadky nalezené po cestě, se sbírají a třídí do barevných tašek
•   vytříděný odpad se odnáší do barevných kontejnerů viz. např. mapa Praha
•   s obcí můžeme domluvit místo na odložení a odvoz směsného odpadu, pokud se také najde


Monitorování odpadků

Co je cílem programu
Jedná se o velmi důležitou součást projektu Čistý les, kdy je výhodné mít zmapované konkrétní znečištěné přírodní lokality po celé České republice, abychom mohli průběžně koordinovat jejich uklizení. Hlavním cílem je tedy zlepšení stavu životního prostředí, ale naše akce mají i další pozitivní efekt. Zapojíme mládež do těchto přínosných aktivit, na nějakou dobu je přivedeme do přírody a umožníme jim vytvářet si k ní silnější vztah.2. ÚKLIDY PŘÍRODY
Zde už jde o opravdový sběr odpadků v lese nebo přírodní lokalitě. Oproti předchozímu programu (mapovací akce) si při úklidech ušetříte nohy, nenachodí se tolik kilometrů, ale zase se více zaměstnají ruce a je vidět okamžitý výsledek v podobě sesbíraných odpadků. Tím bychom ale nechtěli snižovat monitorovací akce, kde jsou zase výsledkem nově nalezené lokality s odpadky připravené k vyčištění. Úklidy přírody probíhají většinou v jedné vybrané lokalitě nebo na konkrétním místě např. u lesní skládky.

Školní úklidy přírody

Jakým způsobem probíhají úklidy přírody
•   opět se spojíme emailem nebo telefonem a zjistíme, odkud jste a o co byste měli zájem
•   vytipujeme lokalitu, kde by mohla akce proběhnout, a řekneme si předběžný termín
•   pokud máme v dané oblasti dobrovolníka, může s Vámi celou akci koordinovat
•   účastníci akce předem zjistí, kde se nachází místo s tříděným odpadem nebo sběrný dvůr
•   dodáme materiální zajištění, rukavice, tašky na tříděný odpad, pytle na sesypávání
•   v naplánovaném termínu se s vámi sejdeme, představíme naši organizaci a aktivity
•   řekneme si základní věci ohledně chování v lese, bezpečnosti apod. a jdeme do akce
•   během čištění lesa otvíráme připravená témata k diskusi
•   vytříděný odpad se pokud možno odnáší do vytipovaných barevných kontejnerů
•   s obcí domluvíme místo na odložení směsného odpadu a zajistíme jeho odvoz

Školní úklidy přírody

Jak třídíme odpad během akce
Při úklidech v programu Čistý les využíváme k třídění odpadků barevné tašky. Jsou vyrobeny z pevného, recyklovaného materiálu a používáme je opakovaně až do jejich zničení. Účastníci se učí rozeznávat jednotlivé materiály a určovat, kam který patří. Při naplnění tašky sesypáváme do větších pytlu s roztříděným odpadem, které pak putují do barevných kontejnerů. Odvoz ostatního nerecyklovatelného odpadu koordinujeme s obcemi v jejich místní působnosti.3. SÁZENÍ STROMŮ A SBĚR PLODŮ
V tomto programu se zaměřujeme na sázení stromů ze semen, kterému předchází sběr plodů, které se pak sází. Jedná se o sezónní program. Na podzim probíhá sběr lesních plodů a semen (žaludů, kaštanů, bukvic, ořechů, semen habru, javoru, jasanu, atd.) a na jaře vyrážíme sázet. K sázení stromů nepřistupujeme pouze jako k nějaké manuální činnosti, ale jako k určitému přírodnímu rituálu, na kterém dětem ukazujeme přirozený vývoj života v lese.

Sázení stromů ze semen

Jak probíhá sběr plodů a sázení ze semen
•   na podzim se spojíme s vedoucím/učitelem a řekneme si informace ohledně sběru plodů
•   vytipujeme přírodní lokalitu, kde by mohl sběr proběhnout a řekneme si předběžný termín
•   účastníci programu (školy) mohou plody sbírat v rámci školní výuky nebo i ve svém volnu
•   během listopadu si od vás nasbírané plody převezmeme osobně nebo zásilkou
•   během zimy najdeme společně lokalitu v okolí, kde by mohlo proběhnout sázení
•   kontaktujeme majitele pozemku, lesa, obec a zeptáme se na jeho souhlas se sázením
•   na jaře domluvíme termín, dodáme nasbírané plody a vyrážíme do sázecí akce

Více o sázení stromů ze semen se můžete dozvědět na stránce SÁZENÍ STROMŮ.

Lesní sázení školy

Kdo se účastní a jak je to náročné?
Do sběru plodů zapojujeme školy a školky, lesní i ostatní. Sbírání může býtjednoduchou a zábavnou činností jak pro kolektivy, tak i pro samotné děti v rámci jejich volného času. Stejně tak sázení není nic složitého a zvládne ho víceméně každý. Nejčastěji program funguje tak, že co si škola na podzim nasbírá, to si na jaře také vysadí. Někdy přebytky poskytne jiné škole nebo zájmové organizaci, které se do programu také můžou zapojit.Workshopy pro školky
I pro nejmenší děti máme připravený program v lese nebo přírodním areálu třeba v parku. Zde se nezaměřujeme na množství uklizených odpadků, ale spíše na zážitkové aktivity. Volíme výběr témat zaměřených na stromy, přírodní materiály, zvířata, atd.

Program Hygge, co to je?
Tento trend pochází ze Skandinávie a je spojen s ekologií, interiérem, domovem. Propaguje používání přírodního dřeva a materiálů, které navozují pocit útulnosti, pospolitosti a užívání si přítomného okamžiku. Často je s tímto stylem spojována další cizojazyčná zkratka DIY neboli "Do it Yourself" neboli "Udělej si sám". A to nás právě přivedlo k myšlence, že bychom si mohli při našich školkových programech v lese také něco vytvořit. Nápadů, jak si něco vyrobit z materiálů dostupných v lese, je mnoho, obzvlášť na internetu. Některými jsme se inspirovali a na našich workshopech je s dětmi zkoušíme realizovat.

Lesní workshopy pro školky

A co nepořádek v lese?
Bohužel i u těchto zážitkových aktivit se setkáváme s odpadky v lese a jsme na to vybaveni :). Barevné tašky na tříděný odpad máme vždy s sebou, a když po cestě něco nežádoucího v lese najdeme, víme kam s tím. Nebývá toho tolik jako při cílených úklidech přírody, ale nějaké odpadky vždy z lesa odneseme.


Kolik naše programy stojí?
Záleží na tom, zda jde o provázený program (s naší účastí), nebo samostatné akce v režii školy, kterou podpoříme např. úklidovým balíčkem, manuálem sázení apod. Za podporu těchto akcí školy neplatí.

U programů s průvodcem si nepočítáme hodinovou nebo fixní částku, ale oceníme příslib finančního daru na podporu našich aktivit. U školních akcí necháváme výši daru na možnostech školy. Princip podpory spočívá v tom, že dárci zároveň přispívají na další společensky přínosné aktivity podporující ochranu životního prostředí, které pořádáme tzn. úklidy, environmentální vzdělávání, sázení a relaxační programy.Zaujal Vás některý z programů? Ozvěte se nám.Souhlas GDPR: Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů spol. FOR4EST z.s.
Přímé kontakty telefon: +420 603 570 065 email: info@cistyles.cz....A také něco pro studenty středních a vysokých škol

Všichni, kteří by nám chtěli pomoci, se mohou ozvat. Aktuálně hledáme dobrovolníky na práci průvodců, které seznamíme s organizací environmentálních akcí, prací s dětmi a činnostmi souvisejícími s úklidy lesa. Dobrovolnící mají na starost kontakt se školami, pedagogy, koordinaci čištění lesa a výběr témat diskusí. Rádi využijeme vašich schopností při organizaci akcí na zlepšování stavu životního prostředí.


Více info
Ekologické akce pro školy

Partneři a dárci

Děkujeme srdečně všem, kteří se rozhodli jakkoliv podpořit naše aktivity.

Ponio
YAGE
SVIIČKA
inetprint
MERCHYOU
ECO revolution
Premium Basics
Summer & Myles
Envimagazín
Praha
Woodilo
GreenFuture
Econea
Vochoc
Odvoz papíru
Dastax
Dastax
dm
Tašky na třídění
NuSpring
NuSpring
Zerowejst
Shoptet
Dřevostavby online
Tesco
Tesco