• leden - prosinec 2020

Čistý les 2.0

Pro letošní kulatý rok 2020 jsme připravili celostátní projekt Čistý les 2.0 opět zaměřený na environmentální programy pro školní a předškolní mládež. Součástí těchto akcí jsou úklidy lesů a přírodních areálů a předávání informací o třídění odpadu a dalších aktuálních ekologických tématech.

Co jsme udělali v loňském roce

V roce 2019 jsme naši činnost mířili do míst, která jsou nám blízká vzdáleností i srdcem. Ve spolupráci s dobrovolníky, školami a dětskými tábory jsme vytipovali a uklidili  17 lesních a přírodních lokalit v Brdech a Středočeském kraji.

Ve školách a školkách jsme uspořádali 12 tématických diskusí a workshopů jako součást našich environmetálních programů, zaměřených na otázky znečišťování životního prostředí.

Na obce a státní správu jsme nahlásili 9 větších znečištění přírodních lokalit, které nemůžeme vlastními silami odstranit (nebezpečný odpad, velké skládky např. stavebního materiálu). Některé se podařilo zlikvidovat, jiné zatím přetrvávají a budeme monitorovat a urgovat jejich odstranění.

V rámci našich online aktivit jsme publikovali desítky článků a fotografií na sociálních sítích, blogu a koordinovali naše záměry s podobně zaměřenými organizacemi (Český svaz ochránců přírody, Hnutí duha, Strážci přírody ČR a.j.).

Jaké byly ohlasy?
Během akcí jsme zjistili, že děti i dospělí jsou velmi vnímaví k problematice znečištování životního prostředí a během úklidů lesa nebo vzdělávacích programů je zajímají informace o třídění a recyklace odpadu, které jim v rámci našich akcí předáváme. Dostávali jsme ale i spousty jiných otázek na další ekologická témata, problém klimatické změny, znečištění oceánů, nakládání s plasty, řešení sucha, nedostatku vody atd. Proto chceme pokračovat!  

A co dál?
V letošním roce 2020 jsme se rozhodli rozšírit nejen rádius našeho působení na celou ČR, ale i předávané znalosti a osvětu. Stejně jako v roce 2019 i při projektu Čistý les 2.0 si děti osvojí dovednosti v třídění odpadků přímo v terénu-lese, ale také je seznámíme s novým světovým trendem ZERO WASTE spojeným s motivací k šetrnějšímu životnímu stylu i prohlubováním kritického myšlením u nové generace. Všechny tyto nově získané informace a zkušenosti budou moci děti využívat ať už v běžném životě nebo v rámci školních aktivit.


Bez Vás to nepůjde!
Součástí připravovaného projektu bude také získávání a školení nových dobrovolníků na celorepublikové úrovni. Tito naši noví spolupracovníci by měli pomáhat organizovat a koordinovat plánované akce na školách, které se budou chtít projektu zůčastnit.

Chcete-li se připojit jako dobrovolník, pošlete nám přihlášku.

Přihláška

Materiální nebo finanční podpora
Na čištení lesů a s tím spojené programy budeme potřebovat také materiální a finanční prostředky, (na rukavice, pytle, tašky, odvoz odpadků atd.) takže jestli nemáte čas se zůčastnit jako dobrovolník a chtěli byste nás podpořit touto formou, budeme nesmírně potěšeni.
Chcete-li nám zaslat finanční dar, použijte tlačítko níže.

Darovat

Přípravy a koordinace začínají už v lednu 2020. Samotné akce na čištění lesů s environmentálními programy od jara 2020 do konce roku, dokud to počasí dovolí.
Vize do budoucna - pokračovat další roky v těchto aktivitách a rozšiřovat počet pořádaných akcí... Čistý les 2.1, Čistý les 2.2 atd.

  • sdílet :