Jak a proč třídit odpad


V dnešní době, kdy je obrovská nadprodukce a spotřeba plastů, je jednou z klíčových věcí ochrany životního prostředí právě třídění odpadu.


Proč třídit odpad?
  • Tříděním umožňujeme vracení uřčité části recyklovatelných materiálů zpět do oběhu.
  • Recyklací snižujeme množství odpadu odváženého na skládky a šetříme tak životní prostředí
  • Díky recyklaci vznikají nové užitečné a běžně využívané věci
  • Snižuje se nutnost kácení dalších stromů, výroby dalších ropných produktů apod.


Na každém kontejneru pro tříděný odpad je nálepka s vyobrazením, co do tříděného odpadu patří a co recyklovat nejde. Každá obec může mít různá pravidla pro třídění odpadu, proto se orientujte hlavně podle informací na popelnici. Tady je obecný přehled toho, co můžete třídit a co ne:

Jak třídit papír


Co patří do modrého kontejneru na papír
• časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky
• knihy pouze bez pevné vazby
• obálky s fóliovými okénky
• nevadí ani papír s kancelářskými sponkami
• plata od vajíček a ruličky od toaletního papíru
• bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku

Do kontejneru na papír nepatří:
• mastný nebo jinak znečištěný papír
• uhlový papír
• termopapír (účtenky)
• dětské pleny


Jak třídit plasty

Plasty patří do žlutého kontejneru. Protože plasty zabírají nejvíce místa ze všech odpadů, před vhozením plasty sešlápněte nebo zmačkejte.

Co patří do žlutého kontejneru na plasty
• fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve
• obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků (není nutné vymývat)
• kelímky od jogurtů, mléčných výrobků (není nutné vymývat)
• balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů
• pěnový polystyren v menších kusech

Do kontejneru na plasty nepatří:
• mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků
• obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek
• podlahové krytiny a novodurové trubky


Jak třídit sklo

Sklo patří do zeleného nebo bílého kontejneru. Pokud máte k dispozici oba, je nutné třídit podle barev. Čiré sklo do bílého kontejneru, barevné do zeleného. Pokud máte jen jeden kontejner, pak vhazujte všechno sklo.

Co patří do zeleného kontejneru na sklo
• barevné sklo - lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů
• tabulové sklo z oken a dveří

Co patří do bílého kontejneru na sklo
• sklo čiré - sklenice od kečupů, zavařenin, nápojů a rozbité skleničky

Do kontejneru na sklo nepatří:
• keramika a porcelán
• autosklo, zrcadla nebo drátované sklo
• zlacená a pokovená skla
• varné a laboratorní sklo
• vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu


Jak třídit nápojové kartony

Vhazují se do kontejnerů různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou, případně do oranžových pytlů.

Co patří do oranžové nádoby na odpad
• krabice od džusů
• krabice od vína
• krabice od mléka
• krabice od mléčných výrobků

Do oranžové nádoby nepatří:
• „měkké" sáčky, například od kávy
• obaly od různých potravin v prášku
• kartony obsahující zbytky nápojů a potravin


Jak třídit kovy

V posledních letech se na ulicích objevují stále častěji i šedé nádoby na třídění kovových obalů.

Co patří do šedé nádoby na odpad
• plechovky od nápojů a konzerv
• kovové tuby
• alobal
• kovové zátky
• hřebíky, šroubky
• kancelářské sponky a další drobné kovové odpady

Do šedé nádoby nepatří:
• plechovky od barev
• plechovky od nebezpečných látek
• domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů


Jak třídit bioodpad

Pokud nemáte vlastní zahrádku a kompost, bioodpad vhazujte do hnědé popelnice.

Co patří do hnědého kontejneru na bioodpad
• veškeré rostlinné zbytky
• pytlík s čajem nebo lógr z kávy
• pečivo nebo lepenka či papírové kapesníky
• skořápky od vajíček
• popel ze dřeva
• podestýlka domácích býložravců, chlupy, peří

Do kontejneru na bioodpad nepatří:
• maso, kosti, masné výrobky a jiné živočišné zbytky
• rostliny napadené různými chorobami
• exkrementy masožravých zvířat nebo popel z uhlí či cigaret


Třídění odpadů nic nestojí, ale hodně pomáhá životnímu prostředí. Na našich akcích se snažíme motivovat a rozvíjet vnímání udržitelnosti stavu přírody.

Jak třídíme odpad při akcích čištění lesa

Při realizaci našich projektů na ochranu přírody a čištění lesů od odpadků a skládek používáme k třídění odpadů barevné tašky. Tyto tašky jsou z pevného, recyklovaného materiálu a používáme je opakovaně až do jejich zničení. Během úklidů lesů nebo odstraňování skládek nalezené odpadky rovnou třídíme do těchto tašek. Účastníci akcí, nejčastěji děti, se učí rozeznávat jednotlivé materiály a určovat, kam který patří. Naplněné tašky pak sesypáváme do označených pytlu s tříděným odpadem a ty pak putují do barevných kontejnerů. Ostatní nerecyklovatelný odpad se odváží do sběrných dvorů za koordinace s obecními úřady.


Účastníci úklidů se při čištění lesa učí

Díky účasti na akci čištění lesa získávají lepší vztah k přírodě, mají příjemný pocit z dobře odvedené práce a zároveň si odnášejí domů návyk třídit odpad. U dětí není výjimkou, že doma učí rodiče, jak třídit odpad a také je k tomu často inspirují. Je totiž stále spousta lidí, kteří neřeší obrovskou spotřebu odpadu a netřídí.


Chcete se zúčastnit některé z našich akcí? Potřebujete pomoci s uspořádáním akce pro vaši školu nebo firmu? Nebo víte o znečištěném lese, který by si zasloužil vyčistit?
Napište nám

Partneři a dárci

Děkujeme srdečně všem, kteří se rozhodli jakkoliv podpořit naše aktivity.

Ponio
YAGE
SVIIČKA
inetprint
MERCHYOU
ECO revolution
Premium Basics
Summer & Myles
Summer & Myles
Envimagazín
Praha
Woodilo
GreenFuture
Econea
Vochoc
Odvoz papíru
Dastax
Dastax
dm
Tašky na třídění
NuSpring
NuSpring
Zerowejst
Shoptet
Dřevostavby online
Tesco
Tesco