Čistý les 2.1

Tak jako v roce 2020 i letos budeme pokračovat v celostátním projektu Čistý les v aktualizované verzi 2.1, zaměřeného na čistění lesů od odpadků a skládek. Nově jsme přidali i úklidy přírodních lokalit ve městech, takže bude čistěji i tam. Součástí jsou opět programy pro školní a předškolní mládež, rozšiřování informací o třídění odpadu a nakládání s jednorázovými plasty a odpadem. Jako podporu projektu jsme navíc vyhlásili i SOUTĚŽ a možnost zasílání Balíčků pro čistý les.

Kdy začínáme

Z naší strany probíhají přípravy už od listopadu 2020. V lednu a únoru budeme oslovovat nové organizace, které by se chtěli do programu zapojit. Hledat budeme také nové dobrovolníky, kteří se podílí na monitorování znečištěných lokalit. Dále studenty ze středních a vysokých škol v ČR, kteří nám pomáhají akce připravovat a koordinovat. Pokud byste měli zájem, budeme rádi, PŘIHLÁŠKA DOBROVOLNÍKA JE ZDE. Samotné akce začnou s příchodem pěkného počasí, tedy cca duben - květen.


Co už jsme udělali

Již minulý rok jsme při projektu Čistý les 2.0 ve spolupráci s dobrovolníky, školami, tábory a občany vytipovali přes 30 znečištěných míst v různých lokalitách po celé ČR. 9 z nich jsme vyčistili, zbývající nás čekají letos. Monitoring lesů a přírody bude pokračovat i začátkem roku 2021, takže určitě ještě nějaká nová místa přibudou.

Čistý les 1


Během monitorování lesních lokalit se setkáváme i s místy lesních ploch poškozených kůrovcem. Je to problém, který jsme v předchozích letech řešili nahlášením majiteli lesa. Protože ale tento stav přetrvává, chtěli jsme hledat nové cesty, jak to uchopit komplexněji. Využíváme online aplikaci, kde je možné napadenou oblast lokalizovat, nafotit a odeslat údaje do systému a map. Protože jde o stejný cíl, což je čistý a zdravý les, přidali jsme do aktuálního projektu Čistý les 2.1 opět i mapování kůrovce.

Čistý les 1


V rámci projektu Čistý les jsme také uspořádali 5 tématických diskusí zaměřených na otázky znečišťování životního prostředí, nutnosti udržitelného rozvoje, třídění kovů, problémů s jednorázovými plasty a našeho oblíbeného tématu, nebo už by se dalo říci životní filosofie ZERO WASTE.

Čistý les 1


Na obce jsme nahlásili 4 černé lesní skládky, které nemůžeme vlastními silami odstranit. 2 z nich se podařilo zlikvidovat, zbývající budeme monitorovat a urgovat jejich odstranění.

Jaké byly ohlasy?
Jak jsme již zjistili z předchozích akcí, děti i dospělí jsou velmi vnímaví k problematice znečištování životního prostředí. Během úklidů lesa nebo dalších programů se zajímají i o další témata, jako např. hrozbu klimatické změny, znečištování oceánů a půdy, problematiku elektromobility, solární, větrné a alternativní energie, řešení nedostatku vody atd. To nás velmi těší a naplňuje pocitem, že naše aktivity mají smysl.

Bez Vás to nepůjde!
Jak již bylo zmíněno, součástí projektu bude také získávání a školení nových dobrovolníků. Chcete-li se k nám připojit, jednoduše vyplňte přihlášku dobrovolníka.

Přihláška

Materiální nebo finanční podpora
Na čištení lesů a přírodních areálů budeme potřebovat také materiální a finanční prostředky, (na rukavice, pytle, tašky, odvoz odpadků atd.). Nemáte-li čas se zúčastnit jako dobrovolník a chtěli byste nás podpořit jinou formou, budeme také rádi.
Můžete nás jednoduše obdarovat podle Vašich možností pomocí formuláře ve stránce.
Chcete-li nám zaslat finanční dar rovnou na účet, použijte tlačítko níže.

Darovat

  • sdílet :

Partneři a dárci

Děkujeme srdečně všem, kteří se rozhodli jakkoliv podpořit naše aktivity.

Ponio
YAGE
SVIIČKA
MERCHYOU
ECO revolution
Zdravé tričko
Summer & Myles
Envimagazín
Praha
Woodilo
GreenFuture
Econea
Vochoc
Odvoz papíru
Dastax
Dastax
dm
Tašky na třídění
NuSpring
NuSpring
Zerowejst
Shoptet
Dřevostavby online
Tesco
Tesco