Ekologické problémy


Ekologické problémy planety jsou v současné době obecně známé. Všichni o tom stále čteme. Znečištěné ovzduší, změny klimatu, problém CO2 a ozonové vrstvy, záplavy, sucha, kácení a kalamity lesů, znečištění vodních toků a oceánů, znehodnocení půdy..

I přes to, že jsou potvrzené nejen nejrůznějšími výzkumy a často je vidíme, nebo dnes už i cítíme my sami, máme sklon k jejich podceňování.


Je to zkrátka pohodlnější, než si připustit realitu. Samozřejmě ne všichni jsou takoví, a právě proto je třeba ostatním aktivně předávat informace a možnosti, na základě kterých se sami, nebo třeba i společně s námi rozhodnou změnit svůj přístup k ochraně životního prostředí a přírody.


Co vše způsobuje znečištění ovzduší

Znečištění ovzduší má na nás všechny obrovský vliv. Způsobuje řadu chorob, včetně poškození mozku. Podle statistik má nekvalitní ovzduší na svědomí více životů, než dopravní nehody. O počtu dopravních nehod se ale spíš dozvíte z nejrůznějších médií.

Podle mnoha prognóz se v následujících letech bude situace zhoršovat, pokud se nepodaří snížit emise skleníkových plynů na minimum. Následkem toho budou usychat lesy, značně si pohorší také zemědělství a situace se promítne i do migrace obyvatel. Opět tu máme staré známé – vše souvisí se vším.Jak zlepšit stav lesů

Na stav lesů má samozřejmě znečištěné ovzduší vliv také. Sucho jim nesvědčí, stromy jsou oslabené a škůdci mají pré. Špatný stav lesů a snižování jejich množství dále zhoršuje stav ovzduší.
Proto je třeba zlepšit stav a kvalitu lesů. Podle ekologů není odvrácení katastrofy obtížné.
Lesům pomůže větší druhová rozmanitost, méně monokultur a holosečí a naopak ponechávání více stromů k zetlení a umožnění přirozeného procesu obnovy na větším území. Nic nemožného ani nesplnitelného to tedy není.Co pomůže zlepšit ovzduší i proti suchu

Znečištěné ovzduší, špatný stav lesů, suchá krajina, vše má společného jmenovatele – nešetrné nakládání s přírodou. Řešením je snižování spotřeby fosilních paliv, systémová změna hospodaření v lesích, revitalizace řek a méně pesticidů.

Jak pomáháme my

Cílem projektu Čistý les je aktivní ochrana přírody a upozornění na znečištění životního prostředí.


• Pořádáme akce, při kterých čistíme les od odpadů a skládek.
• Na akcích seznamujeme děti s aktuálními tématy, globálními ekologickými problémy
• učíme třídit odpady, motivujeme je k přechodu na šetrnější životní styl a k ohleduplnosti k přírodě
• Pořádáme diskuze, zapojujeme mladé lidi do ochrany životního prostředí
• Spolupracujeme s pedagogy, školami, školkami, dětskými tábory nebo zájmovými organizacemi.


I vy se můžete zapojit do ochrany životního prostředí

Jak můžete pomoci?


přihlašte se jako dobrovolník a zúčastněte se některé z našich akcí

• sledujte aktuální dětí a nové akce na našich stránkách na facebooku

• sdílejte naše příspěvky a akce mezi své známé

staňte se partnerem či sponzorem nebo věnujte finanční dar.


Chcete s námi chránit životní prostředí?
Ozvěte se

Ekologické problémy

Podpořili nás

Děkujeme všem, kteří se rozhodli jakkoliv přispět na naše aktivity.

dm
NuSpring
NuSpring
Tesco